Yhteiskuntavastuu

TST ry on ottanut käyttöön mittarin, jolla se voi osoittaa olevansa yhteiskuntavastuullinen toimija. ISO 26000 on kansainvälinen standardi, joka on tarkoitettu yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden käyttöön. ISO 26000 standardilla TST ry arvioi nykytilaansa ja tulevaisuuttaan. Se osoittaa yhdistyksen onnistumisen alueet, mutta myös etsii niitä asioita, joita voidaan kehittää ja parantaa. Arviointia tekevät yhdessä yhdistyksen jäsenet, työntekijät ja hallintoon osallistuvat.

Viimeisimpiä tietoja löydät Harri Laaksosen tekemästä pdf-julkaisusta TST ry:n yhteiskuntavastuullisuuden kehitys v.2010-2014

Jäsenistön näkemyksiä on kerätty myös SOSTE:n kyselyllä syksyllä 2014. Lue yhteenvedosta lisää: Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry