Välityö-projekti

VÄLITYÖ-PROJEKTIN V. 2016 SEURANTATIETOJA
(päivitetty 17.11.2016)

Kolmevuotinen TST:n Välityö-työllistämishanke on päättymässä. Vuoden 2016 aikana projektissa oli mukana 105 asiakasta. Tässä heistä tilasto- ja seurantatietoja:

1. Ikä

 • alle 29-vuotiaita 14 asiakasta (13,3 %)
 • 30-39 –vuotiaita 23 (21,9 %)
 • 40-49 –vuotiaita 29 (27,6 %)
 • 50-59 –vuotiaita 34 (32,4 %)
 • yli 60-vuotiaita 5 (4,8 %)

2. Sukupuoli

 • naisia 42 (40 %)
 • miehiä 63 (60 %)

3. Maahanmuuttajatausta

 • äidinkielenään/käyttökielenään muu kuin suomi/ruotsi 20 (19 %)

4. Koulutus

 • perus-/kansakoulu: 24 asiakasta (22,9 %)
 • lukio/yo: 8 (7,6 %)
 • ammatillinen tutkinto: 48 (45,7 %)
 • ammattikorkeakoulututkinto: 3 (2,85 %)
 • alempi korkeakoulututkinto: 3 (2,85 %)
 • ylempi korkeakoulututkinto: 10 (9,5 %)
 • ulkomailla suoritettu tutkinto: 9 (8,6 %)

5. Työttömyyden kesto ennen Välityö-jaksoa

 • alle 1 vuosi: 3 (2,9 %)
 • 1-2 vuotta: 10 (9,5 %)
 • 2-5 vuotta: 87 (82,9 %)
 • 5-10 vuotta: 5 (4,7 %)

6. Tilanne heti Välityö-jakson päätyttyä (73 jo jaksonsa päättänyttä asiakasta)

 • työtön: 46 (63,0 %)
 • töissä avoimilla markkinoilla: 12 (16,4 %)
  (mm. kirjastovirkailija, työnohjaaja, liikunnanohjaaja, työvalmentaja, keittiöalan tehtävät, järjestyksenvalvoja, autonkuljettaja, hoiva-avustaja, promootiotyöntekijä, henkilökohtainen avustaja, ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitotehtävät)
 • työkokeilussa: 5 (6,8 %)
 • töissä palkkatuella: 3 (4,1 %)
 • koulutuksessa: 3 (4,1 %)
 • sairauslomalla: 2 (2,8 %)
 • muu: 2 (2,8 %)

7. Seurantatiedot (tilanne n. 3 kk:n kuluttua Välityö-jakson päätyttyä)

 • työtön: 37 (50,6 %)
 • töissä avoimilla markkinoilla: 15 (20,6 %)
  (mm. kirjastovirkailija, työnohjaaja, atk-asiantuntija, liikunnanohjaaja, työvalmentaja, keittiöalan tehtävät, metallialan työt, järjestyksenvalvoja, vahtimestari, autonkuljettaja, hoiva-avustaja, promootiotyöntekijä, henkilökohtainen avustaja, ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitotehtävät)
 • koulutuksessa/opiskelee: 8 (11,0 %)
 • työkokeilussa: 7 (9,6 %)
 • töissä palkkatuella: 2 (2,7 %)
 • äitiyslomalla: 2 (2,7 %)
 • sairauslomalla: 1 (1,4 %)
 • muu: 1 (1,4 %)

välityöpallo nettiin 2

 

VÄLITYÖ-PROJEKTI 1.1.2014–15.11.2016:
PALKKATUETTUJA TYÖPAIKKOJA PALVELU-, KULJETUS-, HUOLTO-, TOIMISTO-, TIEDOTUS- JA KÄSITYÖALALLE

Välityö-projekti työllistää noin 140 eri henkilöä palvelu-, kuljetus-, huolto-, toimisto-, tiedotus-, tekstiili- ja hoiva-alan tehtäviin ja edistää projektiin työllistettyjen henkilöiden työmarkkinatilannetta. Työpaikat on tarkoitettu vähintään 500 päivää työttömyysetuutta työttömyyden perusteella saaneille (joita työllistetään projektiin vähintään 75 %) ja niille avoimilta työmarkkinoilta poissaolleille, joilla on mahdollisuus työkokeiluun. Projektiin voidaan työllistää osaan tehtävistä henkilöitä, joiden suomen kielen osaaminen on heikkoa. Voidaan työllistää myös henkilöitä, joiden työllistymisedellytyksiä heikentää vamma tai sairaus. Työympäristö on osittain esteetön ja soveltuu pyörätuolilla liikkuville.

Välityö-projekti tarjoaa monipuolisesti matalan kynnyksen työpaikkoja. Ruokalassa työntekijät voivat aloittaa ilman aiempaa kokemusta ja etenevät omien taitojensa mukaisiin tehtäviin keittäjäksi, kokiksi, leipuriksi, kylmäköksi, kassatarjoilijaksi, astianpesijäksi tai kondiittoriksi. Muita Välityö-projektin työpaikkoja ovat pakettiauton ja pikkubussin kuljettaja, huoltomies (huolto-, kunnostus- ja varastotehtäviä), siistijä, mikrotukihenkilö, atk-kouluttaja, nettiavustaja, kassanhoitaja, infotyöntekijä (vastaanottovirkailijan ja asiakaspalvelijan tehtäviä), korjausompelija, tekstiiliartesaani, liikunnanohjaaja, tiedottaja (media-assistentin, toimittajan, taittajan ja valokuvaajan tehtäviä), radiotoimittaja, vahtimestari ja vaatenaulakonhoitaja.

Luovan alan työpaikat liittyvät lähinnä tiedotuksen toimintaan eli mediaan, valokuvaukseen, kirjoittamiseen ja graafiseen suunnitteluun. Muita luovan alan paikkoja voi myös olla, mutta niiden on liityttävä projektin varsinaiseen tarkoitukseen eli oltava välivaihe työhön tai koulutukseen hakeutumisessa.

Työvalmennus projektissa on jokapäiväistä ja jatkuvaa. Työvalmennuksen tarkoitus on ohjata henkilöitä työnteossa siten, että he oppivat työnsä, hyötyvät työstä tulevaisuutta varten, saavat apua työ- tai opiskelupaikan etsinnässä ja hakemisessa ja TE-toimiston nettipalvelujen käytössä, omaksuvat työelämän pelisäännöt, mikäli niiden hallinnassa on puutteita, saavat käsityksen omasta työssä jaksamisestaan, soveltuvuudestaan ja osaamisestaan. Työllistetyillä on työjaksojensa aikana mahdollisuus käyttää työ- ja elinkeino-toimiston palveluja ja heitä kannustetaan ja valmennetaan hakemaan työtä tai koulutusta jo palkkatukijaksonsa aikana. Projekti etsii avoimilta työmarkkinoilta myös edelleensijoituspaikkoja ja suunnitteilla on myös yhteistyötä Turun Oppisopimustoimiston kanssa oppisopimusten syntymisen helpottamiseksi yrityksiin.

Työhaastatteluihin kutsutaan ensisijaisesti henkilöt, joilla on TE-toimistosta saatu työtarjous tai sijoitusmahdollisuus. Alkuhaastattelu tehdään kaikille työntekijöille, jotka valitaan työhön. Alkuhaastattelussa selvitetään työntekijän osaaminen, koulutus ja työkokemus sekä tavoitteet ja kiinnostus siirtämiseen toiselle työnantajalle ja ohjataan tarpeen mukaan projektiin hyväksyttyihin koulutuksiin. Yksilöllinen työvalmennustarve arvioidaan haastattelussa yhdessä asiakkaan kanssa. Jatkossa henkilökohtaisia tapaamisia on tarpeen mukaan.

Projektin yritysyhteistyö jatkui vuonna 2014 Hoiva-Toppis -hankkeen puitteissa. Yritysyhteistyötä lähdetään kehittämään työllistyvästä henkilöstä lähtien, mikäli projektilla on tarjota osaaja johonkin yritykseen.

Hankkeen koulutustarjontaan kuuluu lyhyitä koulutuksia, joiden tavoitteena on työnhakuvalmiuksien ja ammattiosaamisen parantaminen. Ainakin seuraavat koulutukset järjestetään: Infotilaisuus uusille työntekijöille, Työelämän pelisäännöt, Suorita työturvallisuuskortti, Hygieniakurssi, CV ja työhakemus netissä, ATK-korttikurssit (@-kortti ja A-kortti) ja Työnhaun apuneuvot netissä.

Hankkeen rahoittajia ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Turun kaupunki.

 

PROJEKTIHENKILÖSTÖ

Teija Leppämäki (työllistämispäällikkö)
044 7007 423
sähköposti: teija.leppamaki(ät)tstry.com

Anne Kairavuo (työvalmentaja)
044 7007 429
sähköposti: anne.kairavuo(ät)tstry.com 

Joakim Liewendahl (työvalmentaja)
044 7007 437
sähköposti: joakim.liewwndahl(ät)tstry.com

Ulla Piippo (työvalmentaja)
044 7007 438
sähköposti: ulla.piippo(ät)tstry.com

Marita Skippari (työvalmentaja)
044 7007 417
sähköposti: marita.skippari(ät)tstry.com

 

Keittiötyöntekijän, siistijän ja pakettiautonkuljettajan paikkoja voi kysyä keittiöpäälliköltä, puh.  044 7007 426