TST-Texvex

TST-texvex_ovelle 520x200

Turun Seudun TST ry, Turun kaupunki, Turun AMK:n Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmä ja Lounais-Suomen Jätehuolto oy ovat aloittaneet yhteistyön poistotekstiilien kierrättämisessä. Pilotissa testataan tekstiilien keräystä, kuljetusta, vastaanottoa ja lajittelua. Samalla kartoitetaan kerätyn materiaalin jatkohyödyntämismahdollisuuksia ja nähdään konkreettisesti, mitä haasteita, mahdollisuuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia tekstiilikierrätys luo.

TST–Texvexin toiminta-ajatus on edistää kiertotaloutta lajittelemalla ja käsittelemällä kuluttajilta tulevia poistotekstiilejä sekä tarjota aktivoimismahdollisuuksia pitkään työttömänä olleille turkulaisille. TST-Texvexin toiminnassa on tarkoitus tarjota palkkatukityötä tai työkokeilupaikkoja turkulaisille työnhakijalle. Kohderyhmänä on erityisesti ns. Kela-listalla olevat työnhakijat, joille työttömyyspäiviä on kertynyt runsaasti. Paikkoja voidaan lisäksi tarjota myös kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille.

Turun Seudun TST ry:n työllistämistoiminta edistää pitkäaikaistyöttömien työelämäosallisuutta, tukee heidän jatkopolutustaan ammatilliseen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille sekä kehittää heidän työkykyään lyhytkoulutuksin ja uraohjauksen avulla.

TST-Texvexissä lajitellaan käyttökelpoiset vaatteet ja tekstiilit uudelleen käyttöön ja huonokuntoisista poistetaan kierrätettävät osat, kuten napit ja vetoketjut. Tarvikkeet ja kangaspalat siirretään Kanslerintien kierrätysmyymälän yhteydessä olevaan Askartelupankkiin, josta koulut ja päiväkodit voivat hakea askartelumateriaalia ilmaiseksi; muilta harrastajilta kerätään pieni maksu.

Lue lisää