Toiminta

TSTTurun Seudun TST ry pitää kerran viikossa kaikille jäsenilleen avoimen Torstaipalaverin. Palaverissa päätetään yhdistyksen suuntaa ja toimintaa eteenpäin. Asioita alustetaan ja päätetään vilkkaasti keskustellen.

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita mukaan palaveriin.

Turun Seudun TST ry pyrkii vaikuttamaan valtakunnallisella tasolla suoraan päättäjiin ja on luonut suoria kansanedustajakontakteja.

Tämä antaa mahdollisuuden informoida ja kommentoida tehtyjä päätöksiä, sekä niiden mahdollisia vaikutuksia työttömänä olevaan ihmiseen.

Turun Seudun TST ry vaikuttaa paikallisella tasolla voimakkaasti

– olemalla yhteydessä paikallisiin päättäjiin
– osallistumalla julkiseen keskusteluun
– toimittamalla omaa radio-ohjelmaa
– sekä julkaisemalla Tärppi-lehteä.

Turun Seudun TST ry:n toimintakeskuksessa Kanslerintie 19 on monenlaista jäsentoimintaa.

Erilaisia projekteja jotka painottuvat työllistämiseen ja palvelujen tuottamiseen on useita. Projektia vetää oma projektipäällikkö, joka myös vastaa projektin onnistumisesta.

Yhdistyksen rahoitus tulee usealta eri taholta. Suurimpia rahoittajia ovat Turun kaupunki sekä STEA  (ent. Raha-automaattiyhdistys). Erilaiset yhdistyksen sisäiset palvelut tuovat myös rahaa taloon. Projektien kautta saadaan luotua erilaisia hyödykkeitä ja palveluja, joita markkinoidaan mm. lehti-ilmoituksella asiakkaille.

Yhdistyksen päätavoitteena on aktivoida, tukea ja kuntouttaa työtöntä työnhakijaa sekä toimia palveluntuottajana työllistäen eri projektien kautta vuosittain n. 300 työtöntä työnhakijaa.