TST-blogi

Viisasten kiviä vai myllynkiviä? (2.7.2015)

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström kommentoi Kalevassa (22.6.2015) pitkäaikaistyöttömyyttä ja kolmannen sektorin ”työllistämisongelmaa”. Ei kolmannella sektorilla ole mitään työllistämisongelmaa! Työllistämisongelma on tämän maan hallituksella ja eduskunnalla. Työllistymisongelma on myös niillä yli 100 000 pitkäaikaistyöttömällä, jotka palkkatukirahojen loppumisen takia menettävät sen viimeisenkin mahdollisuuden päästä palkkatöihin! Koskaan näiden 15 vuoden aikana, kun olen työskennellyt työllistämisen parissa, ei ole tehty mitään näin typerää työllistämisrintamalla kuin viimeisen vuoden aikana.

Kolmas sektori luo ja on luonut pitkäaikaistyöttömille palkkatuettuja työpaikkoja, koska eduskunta on näin päättänyt jo yli 15 vuoden ajan. Ei kolmas sektori ole keksinyt, että nyt aletaan hoitaa vanhuksia ja koululaisten iltapäivätoimintaa, liikuntapaikkoja tai ongelmajätteitä, vaan valtiovalta sen päätöksen on tehnyt luomalla palkkatukijärjestelmän. 1990-luvun lopusta alkaen kolmatta sektoria on pyydetty ideoimaan ja keksimään mielekästä ja työmarkkinoille johtavaa työtä, mikä ei kuitenkaan saa kilpailla yksityisen sektorin kanssa, mutta jonka pitää toimia ponnahduslautana avoimen sektorin työpaikkoihin.

Nyt työllistävä kolmas sektori on erittäin huolissaan palkkatukirahoituksen supistamisesta ja lopettamisesta. Huolissaan yhdistykset ja säätiöt ovat siksi, että joka päivä kymmeniltä palkkatukityössä jo olevilta tai sitä odottavilta suomalaisilta vedetään matto jalkojen alta, kun määrärahoja ei yhtäkkiä ole. Huolissaan kolmas sektori on myös siksi, että nyt on valumassa hukkaan yli 15 vuoden työ, mikä on tehty välityömarkkinoita rakennettaessa. Ympäri maata on tehnyt kiitettävästi työtä ja kehitetty monenlaisia työpaikkoja. Parhaiten työmarkkinoille johtavia ovat olleet lasten ja vanhusten arkea tukevat työt, mutta suuri arvo on ja on ollut kaikilla työmahdollisuuksilla, joilla on saatu katkaistua ihmistä raastava pitkäaikais-työttömyys.

Ministeriön linjauksen mukaan työllisyysmäärärahojen käytössä painottuu tänä vuonna erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen. Ajatuksena on myös ollut helpottaa kuntien rahoitusvastuuta työttömyyden hoidossa. Käytännössä tämä linjaus on tarkoittanut sitä, että vain 300 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saanut henkilö voi saada palkkatukea. Työttömyys on tällöin kestänyt hieman vaihdellen noin 3 vuotta 3 kk. Pitkäaikaistyöttömyyden määritelmän raja on 1 vuosi. Suurin osa pitkäaikaistyöttömistä on siis rajattu tuen ulkopuolelle! Ja kaiken huipuksi elämme nyt kesäkuun loppua ja kaikki määrärahat ovat loppu koko maassa. Miten helpotetaan kuntien rahoitusvastuuta, kun satoja ja tuhansia palkkatukipaikkaa kaipaavia kuntien asukkaita jää ilman työpaikkaa? Säästöä kunnille muodostuu vain, kun pitkäaikaistyöttömyys vähenee.

Kolmannen sektorin rooli on ollut toimia välityömarkkinoina, polkuna työttömyydestä avoimen sektorin työpaikoille. Kolmannen sektorin henkilöstö on myös kannattanut, rohkaissut ja tukenut työnhakijaa, kun tällä on ollut vaikeaa. Mikä rooli kolmannelle sektorille halutaan jatkossa vai halutaanko mitään? Huudetaanko kolmatta sektoria apuun vain, kun ei muuta keksitä? Nyt täytyy toivoa, että jokin viisasten kivi on työministeriössä löydetty, jolla paikataan ne sadat ja sadat työpaikat, joihin pitkäaikaistyöttömät eivät nyt pääse. Kolmannen sektorin palkkatukityöpaikkoja on rakennettu vuosia, mutta työpaikat voidaan pyyhkäistä pois hetkessä. On helppoa lopettaa vanhusten kotiavut ja koululaisten iltapäiväkerhot, mutta niiden uudelleen rakentaminen ei onnistu noin vain, jos työministeriö ja eduskunta joskus sormiaan haluaa näpsäyttää.

Uusi työministerimme toteaa Kalevan artikkelissa: Palkkatukea myönnettäessä lähtökohtana on tuen avulla palkattavan työttömän palvelutarve. Niinhän se aina on ollut ja on nytkin! Ei kolmas sektori huuda hätäänsä ministerille palkkatukityön-tekijöiden puutteesta, vaan siitä, että 100 000 pitkäaikaistyötöntä on ilman työpaikkaa. Kolmannen sektorin palkkatukityöpaikat katkaisevat työttömyyden edes hetkeksi, mutta vain, jos rahoitus toimii. Nyt työttömille annetaan vain tyhjiä lupauksia!

Teija Leppämäki
Välityön projektipäällikkö
Turun Seudun TST ry, Turku