Projektihistoria

TST ry:n projektihistoria 1992–2017

Projekti ja rahoittaja:

Hukkapuu 1–2 (TE + Turku)

Leonardo (ESR)

Ekotori 1–2 (TE + Turku)

Kierrätysneuvonta (ESR)

Taitotilan suunnitteluprojekti (V-S maakuntarahasto)

Taitotila 1–2 (TE + Turku)

Odysseia (RAY)

Tutkain (TE + Turku)

Luotsi 1–3 (TE + Turku)

Vene 1–2 (TE + Turku)

Pätkätyöviesti (Työministeriö)

Ekopaja (TE + Turku)

Pönttöpartio (TE + Turku)

Ekowerstas (TE + Turku)

Hankeaktivointi 1–7 (TE)

Sos. yritysten mahd. KKY:ssä (TE)

Ketsy (ESR)

Monitaito 1–5 (ELY + Turku)

Köpö-Odysseia (RAY)

Akkuna (RAY)

Välityö 1–6 (ELY + Turku)

Tietotupa (Lääninhallitus)

Kotipesä (RAY)

Monitaide (ELY + Turku)

Liiku-hanke (TVY ry)

Tuohi-hanke, Länsi-Suomen osahankeen koordinointi (TVY ry)

Viuhka-projekti, (STEA) 2017 ->

Yhteensä 45 projektia

Lyhennykset:

ELY = Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ent. TE-keskus)

ESR = Euroopan Sosiaalirahasto

RAY = Raha-automaattiyhdistys

STEA= Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus

TE = Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinokeskus (nyk. ELY-keskus)

TVY ry =  Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö